AUSTRA ERP

Moderna pilna biznesa cikla platforma ražojošiem uzņēmumiem, kas izstrādāta sadarbībā ar Zeta Industry

Ruby on RailsReact Native

Izaicinājums: Specializētu, pilnvērtīgu un ātri ieviešamu biznesa vadības sistēmu trūkums industriāliem uzņēmumiem.

Alternatīva #1: Izvēlēties kādu no pasaulē vadošajām standarta platformām (SAP, Oracle, Dynamics, u.c.).

PRIEKŠROCĪBAS:

 • Starptautiskā tirgū sevi pierādījuši risinājumi;

TRŪKUMI:

 • Nepieciešamas relatīvi augstas investīcijas risinājuma licencēs;
 • Papildus izmaksas sistēmas pielāgošanai ražošanas uzņēmuma procesu specifikai;
 • Veidotas ļoti plašam spektram industriju, attiecīgi satur daudz funkcionalitātes, kas konkrētam uzņēmumam nebūs nepieciešama.

Alternatīva #2: Komplektēt uzņēmuma digitālo infrastruktūru no vairākiem SaaS arhitektūrā balstītiem risinājumiem (Salesforce, Scoro, Asana, u.c.).

PRIEKŠROCĪBAS:

 • Ātri ieviešami risinājumi, kurus nepieciešamības gadījumā iespējams aizvietot ar alternatīvām;
 • Ievērojami zemākas investīcijas un elastīgāki norēķinu modeļi.

TRŪKUMI:

 • Lai arī šāda veida pieeja piedāvā ievērojami elastīgākus investīciju modeļus, tā, visdrīzāk, neļaus uzņēmumam sasniegt pilnu atdevi no procesu digitalizācijas, ņemot vērā ierobežotas pielāgošanas un integrācijas iespējas;
 • Riski, kas rodas balstot biznesam kritisku digitālo infrastruktūru uz vispārīgiem rīkiem - atkarība no pakalpojumu sniedzēja produkta attīstības stratēģijas, ne vienmēr efektīvs un lietotājam nepielāgots lietotāju atbalsts, utt.

Risinājums: Platforma, kas apkopo abu alternatīvu priekšrocības, vienlaikus piedāvājot risinājumu to trūkumiem.

Austra ERP ir pilnvērtīgs rīks, kas nodrošina pilna biznesa cikla procesu digitalizāciju un integrāciju vienotā digitālā infrastruktūrā. Tas sastāv no atbilstoši biznesa vajadzībām komplektējamiem fukcionālajiem moduļiem: pārdošana un tāmēšana, pasūtījumu vadība, izplatītāju pārvaldība, ražošanas plānošana, sagāde, loģistika, dokumentu vadība, kvalitātes vadība, u.c.

Austra ERP - pilnībā web-bāzēta

Iespēja uzņēmuma darbiniekiem ievērojamu daļu procesu veikt un kontrolēt attālināti.

Iekļaujoša digitālā infrastruktūra

Platforma sniedz uzņēmumiem iespēju savā digitālajā infrastruktūrā iesaistīt sadarbības partnerus - izplatītājus, piegādātājus, apakšuzņēmējus, klientus. Šāda pieeja ļauj uzņēmumiem ievērojami palielināt informācijas aprites ātrumu kopējā vērtības pievienošanas procesā.

Detalizēta informācija par platformas darbību un uzbūvi pieejama lejuplādei:

Rezultāts

 • Web-bāzēta - iespēja pārvaldīt procesus attālināti;
 • Ērta lietošanā - bez lietotāju lomām nevajadzīgas funkcionalitātes;
 • Pilnvērtīgs moduļu klāsts - iespēja digitalizēt visus uzņēmuma būtiskākos biznesa procesus vienotā infrastruktūrā;
 • Sistēmas pielāgošanas iespējas atbilstoši uzņēmuma vajadzībām;
 • Nepārtraukts un pielāgots lietotāju atbalsts;
 • Iespēja procesu infrastruktūrā integrēt sadarbības partnerus - pārdevējus, izplatītājus, piegādātājus, apakšuzņēmumus un klientus;
 • Pilnvērtīga biznesa analītika vadībai uz objektīvu informāciju balstītu lēmumu pieņemšanai.

Tehnoloģijas, kuras izmantojām AUSTRA ERP risinājuma radīšanā:

iOS / Android / cross-platform

Viedierīču lietotnes

Biznesa kritisku

Sistēmu izstrāde

UI / UX

Dizains