LMT EDLUS

edlus.lmt.lv

Darba laika uzskaite nekad nav bijusi tik viegla. Ērta un mūsdienīga darbinieku reģistrēšanas sistēma, kas vienmēr atbilst likumdošanai.

Ruby on RailsReact Native

Klients: Latvijas Mobilais Telefons

2017. gada 1. oktobrī tika pieņemta likuma “Par nodokļiem un nodevām” redakcija, kas paredz obligātu elektronisko darba laika uzskaites sistēmas nepieciešamību visās trešās grupas jaunbūvēs - Jau pusotrā mēnesī tika ieviesta sistēmas pirmā kārta.

Vērā ņemams sistēmas papildinājums tika ieviests brīdī, kad tika izdota likuma redakcija, kas paredzēja, ka sistēmas datus nepieciešams eksportēt uz valsts vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi (VEDLUB). Mitigate ciešā sadarbībā ar LMT ir izstrādājusi universālu darba laika uzskaites sistēmu, kas ir relatīvi vienkārši integrējama dažāda lieluma un darbības jomas būvuzņēmēju ikdienā.

Risinājums

Mobilās aplikācija darba laika uzskaitei

Ņemot vērā būvobjektu specifiku, sākotnēji darbinieku reģistrācijas sistēma tika izstrādāta kā mobile first risinājums, kas dod iespēju būvobjekta vadītājam reģistrēt darbiniekus, izmantojot tikai mobilo ierīci ar iebūvētu NFC moduli, kas paredz katram darbiniekam izdalīt unikālu NFC identifikācijas karti, ar ko viņš veic validāciju darba dienas sākumā un beigās.

Lai nodrošinātu iespēju paplašināt risinājuma izmantošanu dažāda tipa būvobjektos, tika iestrādāta ģeolokācijas funkcija (GeoFencing), kas nodrošina iespēju izvairīties no darbinieku negodprātīgas rīcības, reģistrējoties ārpus būvobjekta zonas, nekavējoties ziņojot atbildīgajai personai par darba kārtības neievērošanu.

Paaugstinātas drošības nodrošināšanai implementēta integrācija ar mobilās biometrijas perifērijas ierīcēm

Nākamajā posmā atbalstīto darbinieku reģistrācijas ierīču klāstam tika pievienoti Suprema NFC, pirkstu nospiedumu lasītāji un turniketi. Piekļuves kontroli objektiem ar sarežģītu uzbūvi nodrošina padziļināta integrācija ar Biostar server produktu.

Visi uzkrātie dati apkopotā veidā ir pieejami vadības panelī - nepieciešamības gadījumā tos ir iespējams eksportēt dažādos plaši pazīstamos formātos.

Rezultāts: Neticami īsā laikā izstrādāts uzticams risinājums, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai

Skaiti laiku, netērējot savu. Izmanto EDLUS.

Tehnoloģijas, kuras izmantojām LMT EDLUS risinājuma radīšanā:

iOS / Android / cross-platform

Viedierīču lietotnes

Biznesa kritisku

Sistēmu izstrāde

UI / UX

Dizains