Elektronisko Iepirkumu Sistēma

EIS ir AS Latvenergo elektroniskā iepirkumu sistēma (LEIS), kuras pamatmērķis ir iepirkumu veikšana un pārvaldība tīmekļa vidē. Sistēma atvieglo darbu gan iepirkumu pretendentiem, gan organizācijas iepirkumu speciālistiem.

Ruby on RailsReact JS

Situācijas apraksts

Iepirkumu organizēšana ir sarežģīts un bieži vien nesakārtots process, kurā tiek iesaistīti dažādu nodaļu speciālisti. Iepirkumu dokumentācijas apjoms mēdz būt apjomīgs un datu pārvaldība var kļūt par būtisku procesa apgrūtinājumu (decentralizētu failu un e-pastu “jūra”). Šo iemeslu dēļ iepirkumu procesu ir grūti standartizēt un katrs speciālists (vienas organizācijas ietvaros) var veikt šo procesu pēc saviem ieskatiem. LEIS ir digitāls risinājums, kas augstāk minētos apgrūtinājumus fundamentāli atrisina - datu plūsmas ir standartizētas un automatizētas, apziņojot visus iesaistītos. Dati ir centralizēti un pieejami lietotājam nepieciešamajā apjomā.

Organizācijai sistēma nodrošina šādas iespējas:

  • Standartizēts iepirkumu process (iepirkuma dzīves cikls - reģistrēšana, izsludināšana, piedāvājumu iesniegšana, piedāvājumu izskatīšana utt, statusu kontroles);
  • Piegādātāju kvalifikācija;
  • Cenu aptaujas;
  • Integrācijas ar citām datu un procesu vadības sistēmām, pilnvērtīgai procesu automatizācijai;
  • Automātiska apziņošana.

Piegādātājiem tiek nodrošinātas šādas iespējas:

  • Iesniegt pieteikumu AS "Latvenergo" kvalifikācijas sistēmā "Būvdarbi un pakalpojumi";
  • Iesniegt piedāvājumus būvdarbu un pakalpojumu iepirkumos no kvalificētiem Piegādātājiem;
  • Iesniegt piedāvājumus cenu aptaujās;
  • Iesniegt piedāvājumus zemsliekšņa iepirkumu procedūrās.

Tehnoloģijas, kuras izmantojām Elektronisko Iepirkumu Sistēma risinājuma radīšanā:

iOS / Android / cross-platform

Viedierīču lietotnes

Biznesa kritisku

Sistēmu izstrāde