GAIS

GAIS ir GASO sistēma gāzes vada izbūves pieteikšanai, pieteikumu pārvaldīšanai, dokumentācijas sagatavošanai un rēķinu izrakstīšanai. Procesu optimizācijai, sistēma ir integrēta ar vairākām citām informācijas sistēmām.

Ruby on RailsReact.js

Kā radās nepieciešamība pēc šādas sistēmas

Pirms sistēmas ieviešanas, gāzes vada izbūves pieteikšana notika tikai ar rakstiskas formas aizpildīšanu vai arī caur novecojušu interneta lapu. Pieteikumi, kuri tika iesniegti caur šiem dažādajiem avotiem, tālāk tika manuāli reģistrēti iekšējā sistēmā, kurā arī tika administrēti pieteikumu statusi. Šajā visā procesā tika iesaistītas arī dažādas citas sistēmas, kurās tika apstrādāti pieteikumi, piemēram, ĢIS, kurā tiek veikti gāzes vada projektēšanas darbi. Sistēmu sadrumstalotība un manuālā darba īpatsvars negatīvi ietekmēja darba efektivitāti.

Risinājums

GAIS informācijas sistēma ļauj klientiem pieteikt gāzes vada izbūvi, savukārt pats uzņēmums var veikt pieteikumu apstrādi, administrēt pieteikumu statusus un veikt izpildes plānošanu. Piesakot projektu, sistēma automātiski ģenerē nepieciešamo dokumentāciju, būtiski samazinot manuālā darba apjomu.

Sistēma ļauj veikt gan projekta izstrādes izmaksas, gan arī projicēt to rentabilitāti, ņemot vērā gan kopējās izmaksas, gan gala lietotāju skaitu. GAIS integrācija ar citām informācijas sistēmām atvieglo dokumentu aprites procesus. Kā piemēru var minēt integrāciju ar ĢIS risinājumu, kas viegli ļauj no gāzes vada izbūves pieteikuma lietas atvērt projekta plānojumu.

Sistēmas funkcionalitāte iekļauj arī automātisku rēķinu izrakstīšanu par projekta izstrādes pakalpojumiem, tā ir integrēta ar grāmatvedības sistēmu ērtai rēķinu nosūtīšanai un apmaksas statusa saņemšanai. Papildus ir izstrādāta arī moderna un lietotājam draudzīga pašapkalpošanās vide, kurā ir iespējams veidot pieteikumus, kā arī apskatīt aktuālo informāciju kopā ar visu pievienoto dokumentāciju.

Tehnoloģijas, kuras izmantojām GAIS risinājuma radīšanā:

Biznesa kritisku

Sistēmu izstrāde

UI / UX

Dizains