Kā novērtēt, vai esat gatavi projekta izstrādei?

Elīna Golde
Elīna Golde
29. Novembris, 2022 | 5 mins

Raksta lasīšanai nepieciešamais tehnisko zināšanu līmenis: ⭐⭐⭐⭐⭐ (cilvēcisks) - raksts viegli lasāms jebkurai auditorijai

Viss sākas ar ideju. Katrs Mitigate izstrādātais produkts, sistēma, programmatūra, lietotne un platforma, katrs mūsu sasniegums kādreiz bijis ideja, kas dzimis vai nu pašu uzņēmuma iekšienē, vai ar kuru pie mums atnācis klients.
Idejas pārtop projektos, un, lai saprastu, vai mūsu rokās jau ir apaļš projekts, kas gatavs izstrādei, tā autoram, visbiežāk tas būs klients jeb Pasūtītājs, jāspēj atbildēt uz dažiem jautājumiem. Tas ir normāli, ja ne uz visiem atbildes uzreiz ir skaidras, Mitigate labprāt palīdz līdz tām nonākt, bet ir būtiski to kopīgi izdarīt, lai nesasteigtu izstrādes sākšanu un niezniekotu tik dārgos laika un naudas resursus.

Procesu, kurā Ideja lepni apvelk Projekta mētelīti, sauc par Projekta definēšanu, un jautājumi, uz kuriem Pasūtītājam jāspēj atbildēt, ir šādi:

 1. Vai ir skaidrs projekta mērķis? Kādu problēmu projekta ieviešana atrisinās un kā?
 2. Vai ir skaidrs, kurš projekta rezultātā radīto produktu lietos? Vai ir zināmas šo gala lietotāju faktiskās vajadzības?
 3. Vai ir kādi citi saistīti biznesa procesi, kas būs jāmaina šī projekta rezultātā vai tā korektai ieviešanai?
 4. Vai ir skaidrs, kādi atskaites punkti (eng: milestones) jāsasniedz, pirms projekta pabeigšanas?
 5. Vai ir skaidrs, kas projektā ir Minimum Viable Product jeb MVP?
 6. Vai šis viss ir aprakstīts konkrētu prasību formātā? (Šis ir specifisks punkts, kurā varam palīdzēt! Lasīt par Priekšizpēti)
 7. Vai ir skaidrs, cik projekta izstrāde maksās, un ir pieejams tam nepieciešamais budžets? Vai ir pieejama arī rezerve gadījumam, ja budžets nav projekta izstrādes izmaksu griesti?

Produktīvi atbildot uz šiem jautājumiem, projekta definēšana rezultējas ar noslēgtu līgumu par projekta izstrādi. Šis ir brīdis, kad Pasūtītājs un Izstrādātājs sadodas rokās, kļūst par vienu komandu un kopā dodas uz rezultātu.

Saskaņojot līgumu, tiek atrunāts projekta sākšanas laiks, kas nozīmē, ka uz to laiku būsim gatavi mēs, Izstrādātāja puse. Vienkārši runājot, mums būs rezervēts visu to speciālistu laiks, kuriem ir projekta izpildei nepieciešamās kompetences, uz visu izstrādes laiku, un visi iesaistītie uz to brīdi zinās, ko tieši izstrādās un kurš ko darīs.

Bet kā zināt, kad Projekta izstrādes procesam gatavs ir Pasūtītajs?

 1. Vai Pasūtītāja pusē ir gatava nepieciešamā komanda - konkrēti cilvēki ar pietiekamu laika resursu? (Sīkāk par projekta komandu un pienākumiem lasiet šeit.)
  • Vai Pasūtītāja pusē ir konkrēts cilvēks, kurš vadīs projektu, ar pietiekošu laika resursu un nepieciešamajām prasmēm tieši šim projektam?
  • Vai projekta izstrādes gaitā būs sasniedzami lēmumu pieņēmēji?
  • Vai būs cilvēku un laika resurss testēšanai?
  • Ja Pasūtītāja komandai pirms projekta sākšanas nepieciešamas apmācības, lai iegūtu noteiktas kompetences projekta realizēšanai, kad tās tiks veiktas?
  • Vai ir izpratne par izstrādes procesu, kurš darīs ko, kādā secībā, kurš par ko atbildīgs?
 2. Vai Pasūtītājs ir definējis, kādi primārie un sekundārie produkta lietošanas scenāriji projektā plānoti? Vai ir skaidras produkta vizuālās prasības vai zīmola vadlīnijas? (Sīkāk par UX/UI tēmu lasiet šeit.)
 3. Vai ir nepieciešama trešo pušu iesaiste? (Maksājumu operators, kāda valsts iestāde, kurjerserviss, piegādātāji…)
  • Kāds ir trešo pušu piesaistes mērķis un kā to risinājumi iekļaujas kopējā procesu plūsmā un risinājuma arhitektūrā?
  • Kādas tieši trešās puses? Konkrētu partneru izvēle.
  • Vai ir visi kontakti, specifikācijas, līgumi, nepieciešamās atļaujas?
  • Ja vēl nav, tas ir ok, bet jāvienojas, kad būs (projekta laika plāns un atbildības)
 4. Vai Pasūtītājs apzinās projektā pastāvošos riskus un to iestāšanās sekas? Vai ir skaidri preventīvie pasākumi, kas kurai pusei veicami, lai tie neiestātos? (Sīkāk par risku pārvaldību lasiet šeit.)
 5. Vai Pasūtītājam ir izpratne par pārmaiņu ieviešanas izmaksām - kamēr produkta gala lietotāji tiks apmācīti, pieradīs, sapratīs, ka jaunais risinājums tiem der labāk utt. Tas jāņem vērā, un jāparedz arī iespējami īslaicīgi produktivitātes kritumi produkta agrīnajā izmantošanas fāzē.
 6. Vai ir izpratne par jau gatava produkta ekspluatācijas izmaksām un nosacījumiem? (Sīkāk par projekta Uzturēšanas fāzi lasiet šeit.)
 7. Vai Pasūtītājs ir atvērts jaunai informācijai, kas projekta izstrādes laikā var atklāties? Vai ir gatavs speciālistu ieteikumiem, viedokļiem?

Arī uz šiem jautājumiem jārod produktīvas atbildes, pirms sākt projekta izstrādi. Atbilde var būt arī punkts laika plānā, kurā atrunāts, ka, piemēram, jautājumu x sāksim risināt četras nedēļas pēc projekta uzsākšanas, savukārt konkrēts lēmums tiks pieņemts astoņu nedēļu laikā. Jāpatur prātā, ka novirzes projekta laika plāna izpildē tieši atsauksies uz visa projekta izpildes termiņu un/vai budžetu.

Katrs projekts ir kā individuāls dzīvs organisms, un visu paredzēt un saplānot reti kad ir iespējams, tomēr ir jautājumi, kas visos projektos ir līdzīgi, un spēja tos laicīgi apzināt un sagatavoties ir panākumu un gandarījuma zelta atslēga.